Tandrengöring

Vi talar:

Kontakta oss

Ring oss när som helst

+46 8 411 87 92

Mejla oss

info@tandestetik.se

Boka tid

Boka ett besök på Tandestetik, fyll bara i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Allmän tandvård

Tandrengöring

Tandsten är ett vanligt problem för många av våra patienter. På Tandestetik Stockholm kommer du att njuta av den högsta nivån av professionell vård med en experttandrengöring som resulterar i en ren och frisk mun. Denna process innebär tandstens skrapning, åtgärda missfärgningar och slutligen polera tänderna. Vi vill att du ler och  skiner.

Tandrengöring kan skilja sig åt, och att veta vad som skiljer dem åt hjälper till att avgöra vilken rengöring som passar bäst för dig. Att förstå de olika alternativ som är tillgängliga för dig är relevant för  din  munhälsa. På Tandestetik Stockholm vill vi gärna dela denna information med våra patienter, eftersom erfarenheten har visat oss att desto mer medvetna våra patienter är, desto bättre är de långsiktiga resultaten.

De olika typerna av tandrengöring som finns tillgängliga för dig

Idag finns det tre huvudtyper av tandrengöring som   vi oftast använder: dessa är Profylax rengöring, skrapning & rotplaning, och grov debridering.  Uppenbarligen kommer resultatet av dessa tre behandlingar att resultera i att du har renare tänder, men var och en av dessa behandlingar innebär en annan process och av distinkta skäl relaterade till tillståndet för din övergripande munhälsa. I följande stycken kommer vi att ge dig en kort översikt över dessa behandlingar för att förklara varför och under vilka omständigheter varje specifik typ av rengöring utförs.

Profylax rengöring

En profylaxrengöring, allmänt känd som rutinrengöring, är det föredragna alternativet vi utför på Tandestetik Stockholm på friska patienter som helt enkelt behöver ett rutinmässigt oralt underhåll för att kunna njuta av god tandhygien och säkerställa långsiktig munhälsa.

Profylax rengöringsprocessen innebär att ta  bort plack som har ackumulerats på  tänderna,  och vid behov tar vi  bort  den djupare, härdade placken, även känd  som tandsten. Vi ser också upp  för eventuella  ytterligare fläckar  som kan  vara på tändernas  yta. Tandestetik  Stockholm väljer inte att  administrera  profylax på  mycket skadade tänder.

Det är dock ett effektivt och beprövat tandrengöringsförfarande som är utformat för att bevara friska tänder som också drar nytta av pågående goda dagliga munhygienvanor. Den andra fördelen med en regelbunden profylaxrengöring är att under undersökningen av hela munhålan kan vi screena för alla spår av muncancer, utvärdera potentiell risk för parodonit eller till och med identifiera tecken på andra medicinska problem som diabetes eller njurdysfunktion.

Tandestetik Stockholm rekommenderar denna rengöringsbehandling två gånger om året för att förhindra plackuppbyggnad på tändernas yta och utrota härdad plack om den har utvecklats.  

Skrapning och rotplaning

En skrapning och rotplaning kallas också djuprengöring. Tandestetik Stockholm rekommenderar vanligtvis denna behandlingstyp när en patient visar tecken på hög risk att utveckla tandköttssjukdom eller redan lider av   denna sjukdom.

När överskott av plack byggs upp med tiden utan att rengöras, härdas det vanligtvis och utvecklas till tandsten eller plack. Som ett resultat kan denna uppbyggnad leda till tandköttssjukdom   och andra allvarliga former av munhälsokomplikationer.  När du står inför en patient som lider av denna typ av sjukdom administrerar Tandestetik Stockholm en skrapnings- och rotplaningsbehandling, eftersom det är det säkraste sättet att säkerställa att härdad plack avlägsnas från patientens tänder. Du kan vanligtvis identifiera tecken som indikerar behovet av en skrapning och rotplanings behandling   om du lider av blödning eller svullet tandkött eller har lösa tänder.

Tandestetik Stockholm gör stora ansträngningar för att säkerställa att du drar nytta av den säkraste och mest omtänksamma behandling för att garantera att du får en smärtfri tandrengöring. Vi utnyttjar också  denna möjlighet att arbeta fram ett långsiktigt program för att  återställa dina tänder till deras bästa skick samt överväga    alla kosmetiska lösningarför att återställa ditt leende och självförtroende, något vi utmärker oss på. 

Grov debridering

På Tandestetik Stockholm administrerar vi en grov debridering tandrengöringsprocedur när vi behöver identifiera eventuella problem eller tillstånd som potentiellt har gått oupptäckta innan vi fortsätter med   tandrengöring.

  Vi väljer vanligtvis att utföra en grov debridering på patienter som antingen inte besökt oss under de senaste tolv månaderna eller som alternativt har utvecklat en uppbyggnad av härdad plack på tändernas yta. I huvudsak innebär det attt behandlingen grundligt tar bort all plackuppbyggnad på tänderna och tandköttet. När vi utför en enkel grov debridering är det i allmänhet ett relativt snabbt förfarande. Men när det krävs för att administrera en grov debridering på skadade tänder som visar en betydande mängd långsiktig plackuppbyggnad, tar det vanligtvis längre tid att slutföra processen.

Precis som med skrapnings- och rotplaningsproceduren kommer Tandestetik Stockholm att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du drar nytta av en säker och omtänksam behandling och njuter av en smärtfri tandrengöring.

Vi gillar att träna ett långsiktigt program med dig för att återställa dina tänder till deras tidigare tillstånd eller bättre. Vi  har också ett brett utbud av utmärkta  kosmetiska lösningarför att återställa ditt leende och förtroende. 

Kontakta oss idag på Tandestetik Stockholm för att boka din tid hos en av våra experttandläkare. Vi finns här för dig och vårt uppdrag är att hjälpa våra patienter att njuta av bästa möjliga tand- och allmänna hälsa, samt ge dig det leende som kommer att öka ditt självförtroende och välbefinnande.

Appointment

Book Your Appointment

Please contact us to arrange a consultation with one of our dentists.

Our friendly team will assist you in booking a suitable consultation time.