• Modern Tandvårdsklinik i hjärtat av Stockholm

  +46 8 411 87 92

 • Modern Tandvårdsklinik i hjärtat av Stockholm

  +46 8 411 87 92

 • Modern Tandvårdsklinik i hjärtat av Stockholm

  +46 8 411 87 92

 • Modern Tandvårdsklinik i hjärtat av Stockholm

  +46 8 411 87 92

Behandlingar

 


BLEKNING


 

Tänder kan av olika skäl bli missfärgade, men kan ofta blekas på ett skonsamt och enkelt sätt. Vi rekommenderar en blekningsbehandling som kan göras hemma. Detta görs med hjälp utav en tunn specialtillverkade skena som du antingen sover med eller använder under ett par timmar varje dag. Ett hemblekningprogram tar normalt 4-6 nätter om du väljer att sova med skenan på natten. För dem som inte vill använda skenan under natten utan under eftermiddagen eller kvällen så kräver detta lite mer uppföljning och resulterar i en högre förbrukning av blekmedel.


BRO

En bro kan ersätta en eller flera tänder som tas bort eller saknas av andra skäl. Proceduren är densamma som vid framställning av en krona. Tänderna på varje sida av tandluckan (där tänder saknas) vässas till att bli som pelare för bron. Den färdiga bron är fast och ser ut som naturliga tänder.


Anestesi/Smärtlindring


 

Vi vill att du som patient kommer att uppleva ditt besök hos oss så trevlig som möjligt. Vi betonar smärtfri behandling och ingen behandling påbörjas innan bedövningen har börjat verka.
 
Vi använder oss av vår expertis för att ge dig en trygg och smärtfri behandling. Læs mere om tandläkarskräck her.


Rotfyllning

Roten som finns på en frisk tand sitter fast i käkbenet. Denna har rotkanaler som är fyllda med en så kallad pulpa. Pulpan innehåller nerver och blodkärl. En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och rengör tanden från bakterier för att sedan fylla rotkanalen.


Fyllningar


 

Vi använder bara tandfärgade fyllningar. I de flesta fall använder vi komposit. Detta är en kombination mellan plast och ett keramiskt material. Vi kan välja mellan flera färger, så att resultatet blir så likt tandens ursprungliga färg som möjligt. Om tandskadan skulle vara för stor så kan det vara bättre att använda porslin. Detta är vår rekommendation. Oavsett vilken material vi använder oss av är det viktigt för oss att det slutgiltiga resultatet ser så naturligt ut som möjligt.
Ibland kan en tand vara så allvarligt skadad att den inte kan återställas på ett tillfredsställande sätt endast med en fyllning. I sådan skada kan behandlas med en krona. En krona kan återskapa den ursprungliga tandformen och ge samma tandbrottshållfasthet som en frisk tand.


Tandimplantat

Tandimplantat är prisvärt och smärtfritt
Vad är tandimplantat?
 
Tandimplantat är en modern ersättning för förlorade tänder. Idag är detta en vanlig behandling med god prognos. Tandimplantat består av två delar, en del som liknar tandroten, och en som liknar tandkronan. Den del liknande tandroten fästs i käkbenet och den andra delen fästs ovanpå. Det var den svenska ortopeden professor Per-Ingvar Brånemark som utvecklade metoden.
 
Hur går en implantatsbehandling till?
 
1. Planering: Din tandläkare undersöker möjligheten att sätta in tandimplantat i käken, och diskutera olika behandlingsalternativ med dig.
 
2. Procedur: Utförandet är smärtfritt och sker under lokalbedövning. Man borrar små hål i käkbenet där plantatet kommer fästas. Käkbenet kommer sedan att läka runt implantatet och hålla det på plats. Denna läkningsprocess tar ungefär 2-3 månader.
 
3. Protetik: Efter 2-3 månader sätter vi till en tandkrona (ev bro / protes) ovanpå implantatet. Upp till 3-4 besök hos tandläkaren kommer att behövas. Under behandlingstiden kommer patienten att få tillfälliga tänder i det område där behandlingen utförs. Detta då det krävs flera prover innan man kan uppnå ett gott resultat.
 
Prognosen för implantat är bra (96-99% framgång). Man kan få implantattänder på endast ett besök, men detta kräver väldigt god planering. Tandläkaren sätter implantaten och gör kronan samtidigt under samma behandlingstillfälle. Vi rekommenderar inte denna metod eftersom den har en sämre prognos och högre risk. Det finns inte tillräcklig forskning kring denna metod.


Krona


 

Om din skada är så stor att det inte är möjligt att reparera tanden med en fyllning måste tanden rehabiliteras med en krona. Enkelt uttryckt är detta ett återställande av tandkronan som omger vad som återstår av tanden. Restaureringen produceras i ett tandtekniskt laboratorium. Vid första besöket slipas den synliga delen av tanden och vi gör ett avtryck. Avtrycket skickas till ett tandtekniskt laboratorium som tillverkar kronan. Denna består oftast av en porslin bränning med en inre kärna av metall. Metall kärnan ger restaureringen tillräcklig draghållfasthet. Vid nästa besök så kommer kronan att fästas (cementeras) på tanden.